نیرو مولد یکتا

شركت توليدي و صنعتي نیرو مولد یکتا در سال ۱۳۸۹ بمنظور طراحي و ساخت انواع تابلوهاي فشارضعيف تاسيس گرديد و در طول مدت فعاليت خود با استفاده از دانش فني روز و با بهره گيري از نيروهاي متخصص و مجرب نسبت به طراحي ، ساخت و توليد انواع تابلوهاي برق بر اساس آخرين استانداردهاي ملي و بينالمللي اقدام نموده است. و همچنين ارائه خدمات مشاوره اي و خدمات بعد از فروش ، بهترين معرف شركت نیرو مولد یکتا بوده و مايه مباهات ماست. هدف ما همواره جلب رضايت مشتريان و ارائه خدمات به كليه ارگانها و مراکز صنعتی و سازندگی می باشد.

تاییدیه شرکت توانیر

تاییدیه شرکت توزیع برق تهران بزرگ

عضو انجمن صنفی تابلو سازان

فهرست