تابلوهای لوازم اندازه گیری جهت اندازه گیری میزان جریان مصرفی یا انرژی مصرف شده در هر سیستم از تابلو برق اندازه گیری استفاده می شود. در تابلو برق اندازه گیری محلی برای قرار گیری کنتور سه فاز یا کنتور تکفاز وجود دارد. کابل ورودی به شینه های ورود وصل می شوند و در صورت وصل کردن کلید ورودی و وجود بار مصرفی، جریان مصرفی بار توسط ترانس های جریان اندازه گیری شده به کنتور فرستاده می شود. بدین ترتیب میزان مصرف انرژی برق توسط کنتورها قابل اندازه گیری و رویت می گردد. کلید قطع و وصل بکار رفته در تابلوهای لوازم اندازه گیری معمولا کلید گردان فیوزخور با قابلیت قطع و وصل دستی می باشد. این تابلوها با درجه حفاظت بالا و به صورت قفل دار و پلمپ خور طراحی و ساخته می شوند.

کلیه تجهیزات تابلو برق صنعتی که به نوعی با تابلو های برق در ارتباط هستند دسته بندی شده که شامل انواع رله ها و کنتاکتور ها و خازن و فیوز ها و کلید های صنعتی و مقره و محافظ جان و … نیز تجهیزات اندازه گیری شامل ولت متر ، آمپرمتر ، وات متر و … میباشد تحت عنوان تجهیزات تابلو و لوازم اندازه گیری می باشند.

تابلوهای لوازم اندازه گیری یا همان تابلوهای چند کنتوری بوده در مجتمع های مسکونی و تجاری برای مشترکین غیر دیماندی مورد استفاده قرار می گیرد.

خصوصیات تابلو های لوازم اندازه‌گیری

زیبایی تابلو و حفظ مبلمان محیط داخلی مجتمع استحکام تابلو برق کاهش تلفات الکتریکی شبکه قابلیت اطمینان تابلو نیاز کمتر به تعمیر و نگهداری سهولت حمل و نقل سهولت نصب و بهره برداری

دو نوع اصلی لوازم اندازه گیری برق ، تابلو برق کنتوری و تابلو دیماندی می باشند.
فهرست