تابلوهای توزیع

تابلوهای توزیع صنعتی جریان ورودی واحد صنعتی را به کمک کلیدهای و تجهیزات حفاظتی مختلف بین تجهیزات مصرف کننده توان یا تابلو موجود در یک واحد صنعتی تقسیم می کنند

همچنین دارای ساختاری شبیه یکدیگر هستند.در این تابلو معمولا یک کلید اصلی کل تابلو را قط می کند که این کلید از نوع MCCB یا کلید فیوز یا کلیدهای ACB هست.بعد از این کلید اصلی یک سری کلید دیگر به عنوان سطح دوم یا زیر دسته انتخاب می شوند. و دوباره یک دسته کلید دیگر به عنوان توزیع کننده های اصلی در زیر دسته سوم قرار می گیرند.

کلا ساختار تابلو صنعتی چیزی شبیه شکل زیر است.

تابلو توزیع
تابلوهای توزیع
تابلوهای توزیع
تابلوهای توزیع
تابلو توزیع

برای سفارش تابلو توزیع mdp می توانید با شماره های زیر تماس بگیرید

شماره های تماس: ۷۷۳۵۴۱۶۰ – ۷۷۳۴۲۶۵۳ – ۷۷۷۸۲۸۷۵ – ۷۷۷۸۲۷۹۰

فهرست